SPECIĀLĀFIZISKĀSAGATAVOŠANA

Sportistu fiziskās sagatavošanas teorijā izšķir vispusīgo un speciālo fizisko sagatavošanu. Ja jautājumā par vispusīgo fizisko sagatavošanu nav būtisku izpratnes problēmu – tā ir ķermeņa visu muskuļu darbības spēju pilnveide (treniņš), tad jautājumā par speciālo fizisko sagatavošanu treneru viedokļu dažādība ir daudz plašāka un pat atšķirīgāka. Tāpēc parunāsim par to, kāpēc vispār nepieciešams sportā izdalīt šo speciālo fizisko sagatavotību, kā konstatēt speciālo fiziskajā sagatavošanā katrā sporta veidā un kā trenēt konstatētās fiziskās īpašības, lai akcentētu tieši vajadzīgo fizisko īpašību spēju pieaugumu.

Sporta teorijā par speciālajām fiziskajām īpašībām sauc tās sportista fiziskās īpašības, kuras nodrošina labākā rezultāta sasniegšanu sacensībās no fizisko spēju izpausmes viedokļa. Raksturīgākie piemēri ir izturības sporta veidi – garo distanču skriešana, slēpošana, velobraukšana šosejā. Šajos sporta veidos vadošā fiziskā īpašība ir izturība. Taču skrējējam, slēpotājam un velobraucējam, līdztekus analogiem muskuļiem, būs atšķirīgi muskuļi un muskuļu grupas, kuras nodrošinās skrējiena ātrumu, soļu izpildes spēku un ātrumu vai pedalēšanas spēku un ātrumu. 

Lasīt tālāk ...

PSIHOLOĢISKĀSSAGATAVOŠANASPRAKSE

No 16. līdz 19.martam Rīgā viesojās Krievijas Federācijas Valsts zinātniskā centra – Krievijas Zinātņu akadēmijas Medicīniski bioloģisko problēmu institūta psiholoģijas laboratorijas vadītāja Olga Karpova, kurai ir vairāk kā 12 gadu pieredze darbā ar Krievijas Olimpisko vingrotāju izlasi. O.Karpova vada arī Krievijas kosmonautu psiholoģiskās sagatavošanas darbu, līdztekus tam turpinot darbu ar jaunajām vingrotājām Azerbaidžānas Olimpiskajā vingrotāju komandā. Kad Eiropas Olimpiskā komiteja2012.gadā piešķīra Baku tiesības organizēt I Eiropas Spēles, Azerbaidžānas Olimpiskā komiteja atbalstīja to jauno vingrotāju vēlmi, kuras netika iekļautas Krievijas izlasē, izrauties startam starptautiskajā arēnā un kļūt par Azerbaidžānas pilsonēm, tā izveidojot šīs valsts sieviešu vingrotāju izlasi, lai gan viņas turpina trenēties Maskavā. 

Lasīt tālāk ...

JAUNS PALĪGS TRENERIEM ZINĀŠANU PAPILDINĀŠANAI

Šā gada 3.februārī klajā nāk Latvijas Treneru tālākizglītības centra jaunākais izdevums – „Vispusīgās fiziskās sagatavošanas trenera rokasgrāmata”.  Grāmatā  24  sporta speciālisti un sporta zinātnieki analizē un dalās pieredzē par visu vecumu sportistu sagatavošanas jautājumiem – no dzimšanas līdz pat senioru vecumam. Apzinoties, ka panākumu pamatā  sportā  ir atbilstoša fiziskā sagatavotība, grāmatā akcentēts tieši šis aspekts. Treneriem būs iespēja papildināt zināšanas fiziskās sagatavošanas plānošanā un un iepazīties ar racionāliem paņēmieniem šī plāna realizācijai. Lai treneriem palīdzētu noteikt sportistu sākotnējās sagatavotības līmeni un sekmīgi kontrolēt sagatavošanas gaitu, grāmatā piedāvāti testi un to realizācijas metodika sagatavošanas kontrolei. Plašs informācijas klāsts aptver dažādu fizisko īpašību attīstīšanas jautājumus, analizēta fizisko īpašību savstarpējā saistība, kas jāievēro pilnveidojot kādu no fiziskajām īpašībām. Grāmatā aprakstīti vingrinājumi un to izpildes metodika aerobās izturības treniņam, reakcijas ātruma attīstīšanai un lecamības pilnveidei. Apjomīga analīze veikta par treniņa slodzes pareizu plānošanu, lai sasniegtu vēlamās fiziskās īpašības izaugsmi. Nav atstāti novārtā arī psiholoģiskie aspekti fiziskās sagatavošanas procesā. Aprakstīti piemēri no prakses grūtajā psiholoģiskajā sagatavošanā, mācot ne tikai uzvarēt pretinieku, bet arī sevi – savu gribas vājumu. Darbā sniegta informācija arī par psiholoģiskās dabas izmaiņām sportistā pēc traumas un to pārvarēšanas metodes.  Līdztekus tradicionālajām sportistu sagatavošanas metodēm, grāmatā aprakstīta netradicionāla – aukstuma terapija visam ķermenim. Nav aizmirsta arī uztura problēma – aprakstīta uztura specifika fiziskās sagatavošanas treniņu laikā, kā arī piena lietošanas jautājumi sportistu uzturā.

Lasīt tālāk ...

GADA TRENIŅU PLĀNS

Blogā FIZISKĀS SAGATAVOŠANAS PLĀNOŠANA aprakstīju treniņu darba plānošanas teorētiskos aspektus. Tagad praktiski padomi treniņu plāna sastādīšanai gadam – periodam, ko sporta teorijā sauc par makrociklu. Gada treniņu plāns faktiski ir noteicošais, lai treneris sasniegtu vēlamo rezultātu savu audzēkņu sportiskajā izaugsmē. Gada plānu vispareizāk ir veidot tūlīt pēc sezonas, resp. sacensību perioda beigām – pārejas perioda sākumā t.i. atvaļinājuma sākumā. Tas dos iespēju plānā iezīmēt arī tos uzdevumus, kurus treneris dos audzēkņiem individuālajam darbam pārejas(atvaļinājuma) periodā. Lai plānu izveidotu, jāsagatavo veidlapa uz kura to rakstīt. Salīmējot horizontāli divas A4 lapas, tajās iezīmē gada visas 53 nedēļas, kreisajā pusē atstājot vietu visu sagatavošanas veidu uzskaitījumam. Ērtākais veids kā iegūt jau gatavu plāna sagatavi: internetā, adresē www.treneruizglitiba.lv: augšā aiz vārda SĀKUMS ir C MĀCĪBAS, atverot, kreisajā ekrāna pusē, zem šī uzraksta priekšpēdējais ir PRAKSES PROJEKTS. Atverot to 6. – 9. lappusēs ir jau sagatavots gada treniņu plāna makets, kuru atliek tikai aizpildīt. Protams, kreisajā pusē uzskaitītos sagatavošanas veidus, to nosaukumus un secību, treneris var pārveidot atbilstoši savām vajadzībām. Plānošanu jāsāk, kā jau minēju, ar pārejas periodu, kurā iezīmē tos uzdevumus, kurus dodam audzēkņiem šajā laikā individuālam darbam. Bērnu, skolēnu, arī studentu sportā pārejas periods, vairākumam, sākas vasaras sākumā un beidzas jūlijā-augustā, bet jaunākai vecuma grupai – septembrī. 

Lasīt tālāk ...

ATJAUNOŠANĀS PROCESA ORGANIZĒŠANA

Vasaras – rudens periodā visu sporta veidu un visu gadu gājuma sportistiem bieži tiek organizētas treniņnometnes, lai sagatavotos nākamai sacensību sezonai.  Šajā periodā   tiek  pilnveidotas un attīstītas fiziskās īpašības, sākot no vispusīgās fiziskās sagatavotības,  turpinājumā  trenējot  speciālo fizisko sagatavotību un arī sporta veida tehniku, taktiku, kā arī psiholoģisko sagatavotību, kuras pilnveide notiek visu sagatavošanas veidu treniņos. Tas viss veido fizisko slodzi, kuru vēl palielina siltais vai pat karstais laiks. Slodzes rezultātā rodas nogurums un trenera uzdevums - nodrošināt iespējami pilnvērtīgāku atjaunošanās procesu, ir ne mazāk svarīgs, kā sastādīt treniņu programmu.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu atjaunošanās procesu, jāievēro vairāki pamatnoteikumi. Pirmais – jāraugās, lai organisms jau slodzes laikā un tūlīt pēc slodzes saņemtu pietiekošu ūdens daudzumu un nenotiktu, organismam būtisks, dehidratācijas process. Vienkāršākais veids kā noteikt un audzēkņiem uzskatāmi izstāstīt par pareizo ūdens daudzumu, kuru jālieto treniņā un pēc treniņa, ir svēršanās. Katrs audzēknis nosveras pirms treniņa un tūlīt pēc treniņa. Ja svars treniņa laikā ir krities, tas ir normāls process un pēc treniņa jāiedzer ūdens zaudētā svara apjomā, vadoties pēc formulas: 1kg svara līdzinās 1- 1,5 litriem ūdens. Piemēram, ja audzēknis treniņa laikā zaudējis 200 gramu sava svara, tad pēc treniņa jāiedzer ne mazāk kā 200g ūdens (viena glāze). 

Lasīt tālāk ...

VISPUSĪGĀ FIZISKĀ SAGATAVOŠANA JAUNATNEI

Mūsdienās sporta zinātnieki arvien biežāk akcentē sporta veida specifiku arī fiziskajā sagatavošanā. Tas praktiski nozīmē ievērojamu speciālās fiziskās sagatavošanas dominanti pār vispusīgo sagatavotību treniņu procesā. Diemžēl, daļa jauno treneru nepareizi traktē šo informāciju un darbā ar jaunajiem sportistiem arī seko šai norādei. Pirmkārt, jāatceras patiesība, ka jebkuras speciālās sagatavotības pamats ir vispusīgā sagatavotība. Otrkārt -  ka sporta zinātnieku pētījumi par muskuļu šķiedru treniņu iespējām sasniegt maksimālo spēju robežu, notiek pieaugušo vecumā un saistībā ar augsta līmeņa sporta sasniegumiem. Tāpēc šo jaunāko atziņu pārnese uz jaunatnes sportu nav pieņemama, jo var kaitēt jauniešu veselībai un traucēt viņu tālāko sportisko izaugsmi. Jaunatnes vecuma sportistu treniņā jāievēro trīs pamatprincipi: regularitāte, pakāpenība un piemērotība. Lai šos pamatprincipus ievērotu, līdztekus blogāFIZISKĀS SAGATAVOŠANAS SPECIFIKA  DAŽĀDĀ  VECUMĀ minētajām norādēm par fiziskās sagatavošanas treniņiem 5 – 17 gadu vecumā, jāatceras par regularitāti. 

Lasīt tālāk ...

Semināru kalendārs

Pēdējais mēnesis Novembris 2021 Nākošais mēnesis
P O T C Pk S Sv
week 44 1 2 3 4 5 6 7
week 45 8 9 10 11 12 13 14
week 46 15 16 17 18 19 20 21
week 47 22 23 24 25 26 27 28
week 48 29 30

SPORTA BLOGS

Statistika

Šodien:5
Šomēnes:2123
Kopā:313399